A volt Szociális-és Munkaügyi Minisztérium pályázati és a Magyar Telekom támogatásának köszönhetően, a 2010/2011-es tanévre még néhány középiskola jelentkezhet a Kék Pont ingyenes, saját gyártású, holisztikus szemléletű, egészségfejlesztő-megelőző programjára!

Tudatosság - Hasznosság - Mértékletesség, a program alapértékei. Az egynapos,iskolán kívüli programról tájékozódhat diák, tanár és szülő egyaránt a program honlapján, illetve itt, az alábbi bemutatkozó alapján. Legutóbb, október 29-én ,a budaörsi Illyés Gimnázium és KSZKI járt nálunk, már nem először, akikkel megint öröm volt együtt dolgozni! A budapesti programok lebonyolításában együttműködő partnerünk a Krétakör Bázis.

Az Egészségiskola programról bővebben:

 

A Kék Pont Alapítvány 2006-ban indította el EgészségIskola nevű projektjét. Az Egészségiskola egy újszerű, iskolán kívüli egészségfejlesztő program középiskolás korú fiatalok számára. A projekt kidolgozásánál az egészség fogalmának holisztikus megközelítésével éltünk, célunk az egészséges közösségek és az egészséges élet fogalomrendszerének hétköznapi környezetbe helyezése, a hosszú, kiegyensúlyozott és harmonikus élet esélyének növelése. Fontos számunkra, az emberiség modern kori fejlődésének megismerése és a jelenkori helyzet magyarázata, a jelenlegi, nem fenntartható fejlődés felismerése és építő jellegű kritikája által. Célrendszerünkben az emberi egészség egy alap, amire a jövőnket építhetjük.

Az EgészségIskola helyszíne folyamatosan változik, szinte bárhol felépíthető. Minimális helyigénye három kisebb (40nm) és egy nagyobb terem. Főleg kulturális és művelődési központok felelnek meg a célnak, de nyitottak vagyunk az extrém helyszínek irányába is (erőmű, elhagyott vagy üres irodaház). A helyszínen általában egyszerre hatvan (jellemzően 2 osztálynyi) fiatalt tudunk fogadni, akik 15 fős csoportokra bontva, forgószínpadszerűen vesznek részt a programban. 

A program reggel kilenc órakor kezdődik és délután egy óráig tart. A programban csak a diákok vehetnek részt, a tanárok számára előzetes igény szerint, EgészségesTanári programot biztosítunk, amelyben az EgészségIskola témaköreit és tapasztalatait ismerhetik meg az érdeklődő pedagógusok, illetve konzultációt vállalunk az iskola helyi igényei, szükségletei szerint, alapítványunk prevenciós szemléletéről és a drogfogyasztás problémáival kapcsolatosan.

Az EgészségIskola tanárai, akik között szociológus, pszichológus, szociális munkás, esztéta és kommunikációs szakember is található, akik eltérően a megszokott tanárszerepektől, soha nem fegyelmeznek, és nem büntetnek meg senkit. Munkánk arra a feltevésre épít, hogy a fiatalok akkor vonhatók be könnyen a komoly témák és feladatok tárgyalásába, ha valóban képesek vagyunk őket felnőttként, azaz komoly döntési felelősséggel rendelkező, dönteni tudó, kommunikáló emberként kezelni.

A tanórákon a diákok és az EgészségIskola tanárok jobban megismerhetik azt a kort, amiben élnek, teljesebb képet alkothatnak az őket körül ölelő világ működéséről, az ebben megtalált saját szerepük felelősségéről. A témák feldolgozása során olyan értékek megismerését tűztük ki, amelyek a mértékletességet, a hasznosságot és a tudatosságot hívatottak erősíteni a hétköznapi élet színterein.

Az EgészségIskola a modernizmus és a fogyasztói világ jelen idejű fenntarthatóságát kérdőjelezi meg, és erről az alapról kiindulva generál olyan cselekvéseket, amelyek az egészségesebb életkörülmények és életfeltételek kialakulásához vezethetnek, segítve az alkalmazkodást a megváltozó gazdasági, társadalmi és éghajlati viszonyokhoz.   

Az EgészségIskola tanárai a negyven perces tanórákon folyamatos párbeszédet indukálva, sajátos nézőpontokat, empátiát és kreatív gondolkodást remélnek a ma élő tizenévesektől, közös jövőnk alakítóitól. Többek között erre az igényre és a kamaszokra oly jellemző kritikai attitűdre épül kommunikációnk!

A tanórák témakínálata (egy alkalommal négy témát dolgozunk fel):

1. Globális Bemelegítés

A modern társadalmak életesélyei a klímaváltozás sodrásában, avagy a globális felmelegedés hatása az együttélés hétköznapi színtereire. 

2. Tulajdon Tudatom

A tudatmódosító anyagok és cselekvések szerepe a hétköznapok valóságában. A fogyasztói típusú társadalom legkeresettebb drogjainak és függőségeinek feltáró jellegű vizsgálata.

3. Vásárlók Hada

Terítékre kerülnek a száz éve tartó fogyasztói álom ikonszerű képződményei, a vásárlás templomai és a divathullámok pápái. Tudatosság a vásárlásban.

4. Közért Végzett Munka

A közösségért végzett alkotó munka nyomán épülő és változó világ közelebb hozza a cselekvés szabadságát. Régen nem látott dimenziók nyílnak meg az önkifejezés és a munka viszonyában.

5. Menekülő Ember (2009)

Befogadó és kirekesztő nemzetek, öregedő és fiatalodó társadalmak, napégette földek és víz áztatta otthonok. Menekültek Európa útjain.

6. Élhető Város (2009)

Az emberközpontú gondolkodás lenyomatai a közösségi használatú terek kialakításában, saját lakóhelyünk használati jogának a felismerése és a közös használat útvesztői. A Duna királynőjének legendája.  

7. Nemiségem Története (2009)

Saját nemi önképem története a civilizációs folyamat sodrásában, avagy az emberi kapcsolatok rám eső része. A szex vajon ingyen van?

8. Celeb  Telep (2009)

Médiatudatos, médiagén, de elsősorban médiakritikus szemlélet elősegítése.  Tömegmédia, az individuális médiumok és a lokális, önprezentációs felületek.

9. Pénzen Vett Világ (2009) A pénz szerepe a modern társadalmak létrejöttében

Legújabb modulok:

10. Egészséges Kritika (2010)

A modul célja, hogy a résztvevők elgondokodjanak azon, hogy a mindennapokban hányféleképpen próbálják befolyásolni a világról alkotott véleményüket, hogy tudatosabban, kellő kritikával tudják feldolgozni a feléjük irányuló információáradatot. A modulban a világtérképet használjuk vitaindítóként, amely - a hagyományos, Mercator-féle vetület és a Peters-féle vetület összevetésén keresztül - különösen alkalmas arra, hogy bemutassuk, hogy a világ amúgy objektívnek tekintett megjelenítése is tartalmazhat értékítéletet és személyes nézőpontot. A modulban beszélünk a konformitás, társas befolyásolás jelenségéről is, amely szintén segíti, hogy a résztvevők tudatosabban viselkedjenek azokban a helyzetekben, amikor befolyásolni próbálják őket, felismerjék amikor valamilyen "szemüvegen" keresztül láttatják velük a világot, valamint képesek legyenek kialakítani és megőrizni saját véleményüket.

11. Veszélyes Elemek (2010)

A modul célja bemutatni a jelenlegi büntetés végrehajtási rendszert, és rámutatni, az alapvető problémákra, pontosabban, hogy az ellenkezőjét valósítja meg mint amire hivatott lenne. Ahelyett, hogy megoldaná az adott problémát, konzerválja azt. Mivel a magyar fegyintézetek bandáiról kevés információnk van, ezért az amerikai börtönbandákat használjuk a téma bővebb bemutatására. A modul célja nem az, hogy megoldást kínáljon erre a problémára hanem, hogy beindítson egyfajta kollektív gondolkodást egy alternatív büntetés létrehozására ,ami hatékonyabban működik, mint a jelenlegi jól láthatóan hatástalan rendszer.

 Iskolák jelentkezése: Barna Erika kommunikációs igazgató 06-70/607-50-40 barna.erika@kekpont.hu