Dr. Rácz József, alapítványunk igazgatója előadást tartott az Európai Unió magyar elnöksége keretében, a Horizontális Drog Munkacsoport ülésén, Brüsszelben, március 1-jén. A Horizontális Drog Munkacsoport (The Horizontal Working Party on Drugs: HDG) az EU legmagasabb szintű drogügyi koordinációs mechanizmusa, minden tagország, valamint az EU hivatalai (Elnökség, Tanács, Európai Megfigyelő Központ a Drogokkal és a Drogfüggőséggel-kapcsolatban: EMCDDA, Europol, stb.) képviselteti magát benne.

 

A magyar elnökség idején a Munkacsoport koordinátora és az ülések levezetője a magyar drogkoordinátor, Müller Éva (NEFMI). Dr. Rácz József előadásában a kezelés hatékonyságát befolyásoló tényezőkről beszélt, és arról, hogy ezeket a tényezőket egy szükséglet-meghatározási tervezési-értékelési folyamatban hogyan lehet számításba venni. Az elméleti megközelítést az 5.4.1. TÁMOP Kábítószerügyi pillérje eddigi eredményeinek szükséglet-meghatározási, az ellátási térképre és a kliens-profilra, valamint az ellátott és a nem-ellátott szükségletek vizsgálatára vonatkozó tapasztalataival egészítette ki. A vitában több hozzászóló jelezte a szükséglet-meghatározáson alapuló tervezési, értékelő és monitorozási rendszer fontosságát. Másnap, március 2-án dr. Rácz József résztvett az Európai Unió drogstratégiáját (2005-2012) értékelő szakértői munkacsoport ülésén. Az értékelést a RAND Europe fogja végezni, a tervek szerint az év végére elkészülnek a munkával. Az értékelési folyamatban dokumentumelemzés, kulcsszemélyekkel végzett interjúk szerepelnek. Külön elemzés tárgya az EMCDDA adatai alapján az EU drogstratégiának az európai droghelyzetre gyakorolt hatásainak vizsgálata.